| Home | Wat is HS | Mijn manier | Bircher Benner | Amerikaanse manier | LinksMail | Gastenboek | Updates |
| Daphne's Verhaal | Conny's Verhaal |  

 

  Fragmenten uit Sapdranken en rauwkost


Dit dieet mag in zijn tegenwoordige, rijk gedifferentieerde, uitgebreide vorm een onvervangbaar therapeutisch instrument genoemd worden voor de overschakeling, de ontgifting en het herstel van de regulaties en voor het weer opladen van de celpotentialen met energie ter intensivering van de inwendige geneeskrachtige processen in het zieke organisme. Met deze hulp hebben alle genezende maatregelen meer uitwerking.

Rauwkost omvat: fruit, groenten, noten, graankorrels, wilde kruiden, koud geperste plantaardige olie, honing, modelmelk en enkele zure melkproducten, evenals af en toe een verse eierdooier, alles zo weinig mogelijk door natuurkundige processen, speciale verhitting, noch door chemische inwerkingen of door aantasting van de natuurlijke verhoudingen beÔnvloed.

De samenstelling van de rauwe maaltijden is vol afwisseling, zodat de verschillende werkingen der stoffen elkaar zoveel mogelijk aanvullen en versterken en de bereiding moet zodanig zijn, dat zij zowel voor het oog als voor het gehemelte een vreugde is.

Duur van het gebruik: zuivere rauwkostvoeding wordt door ons niet als blijvende voeding aanbevolen, doch afhankelijk van de indicatie voor kortere of langere tijd voorgeschreven.
Het behoud van een goede gezondheid vereist geen blijvende toepassing van strenge rauwkost. Het zou ook nauwelijks oplosbare economische problemen opwerpen.

Het zoeken naar. een harmonische voeding voor lange duur heeft geleid tot het begrip volwaardig of 'normaal dieet', waarvan de rauwe bestanddelen het grootste deel uitmaken, waarbij het gezonde voedingsinstinct getraind wordt en de ideale basis voor gezondheid en weerstandsvermogen gevormd wordt. Dit dieet bestaat minstens voor de helft uit vers voedsel, dat steeds aan het begin van de maaltijd wordt gebruikt, doch begeleid en gevolgd wordt door allerlei verstandig toebereid, verhit voedsel als volkorenbrood en volkorengerechten, aardappelen, groenten, groentebouillon, soja, zachte kaassoorten, kwark, verse natuurboter of plantenboter.
Vergeleken met de tegenwoordig gebruikelijke volksvoeding betekent dit normaal dieet een 5-10 maal hoger rendement van de productieve krachten van de bodem. Deze voeding is zowel voor de volkshuishouding als in de lichaamshuishouding in hoge mate economisch en heeft bij een juiste bereiding een bijzonder bevredigende en aangename smaak.

In elk geval zij vermeld, dat een zuiver rauwkostdieet individueel mogelijk is en door enkelingen steeds langer volgehouden wordt.
Er dient ook op gewezen te worden, dat een uitsluitend uit rauwkost bestaand dieet, in tegenstelling tot een algemeen verkeerde opvatting, in staat stelt tot belangrijke prestaties, zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied.

Dosering van de rauwkost: de uitwerking van de rauwkost kan heel groot zijn en daarom dient de rauwkost in de juiste dosering genuanceerd te worden en aangepast aan de individuele reactiemogelijkheden. Ervaring en waarneming hebben in dit opzicht geleid tot het opstellen van een aantal regels, die men in acht dient te nemen. Dit handboekje bouwt ook in dit opzicht op een ervaring die in meer dan 60 jaar werd opgedaan.

Hoe en wanneer rauwkost? Hoewel in dit dieet zoveel waarde gehecht wordt aan levend vers voedsel, moet dit niet overmatig gebruikt worden. Velen menen, dat men hiervan zeer grote hoeveelheden nodig heeft om verzadigd te worden en door een geheime angst om te verhongeren, worden zij ertoe gedreven om onmatig te eten, wanneer zij aangewezen zijn op rauwkost.
In een dergelijke angst verorberen zij vaak ongelooflijke hoeveelheden om niet, naar zij vrezen, hun kracht te verliezen.
 

De praktijk bevestigt dan ook duidelijk dat de behoefte aan voedsel bij een voeding met veel rauwkost inderdaad pleegt te verminderen. Een voeding daarentegen, die arm is aan vitale stoffen, laat het lichaam in veel opzichten tekort komen en leidt tot ondervoeding, omdat de voedingsstoffen eenzijdig geconcentreerd zijn en de nodige begeleiding van werkzame stoffen, die de stofwisseling economisch doen verlopen, ontbreekt. Het organisme wordt dan gedwongen veel voedsel op te nemen, omdat veel stofwisselingsprocessen oneconomisch verlopen. Daarin zien wij de oorzaak van de zo verbreide overvoeding, die in vredestijd volgens de onderzoekingen van de 'Zwitserse Com
missie voor Voeding in Oorlogstijd' bij de Zwitserse bevolking plm. 50% boven de werkelijk fysiologische behoefte ligt. Een dergelijke overvoeding betekent op de duur een ernstige overbelasting van de stofwisselings- en regulatie-organen en zou wel eens een niet onbelangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van de tegenwoordig zo verbreide slijtageziekten.

Wanneer men de maaltijd met rauwkost begint, wordt de voornaamste honger gestild voor het overige aan de beurt komt. Hierdoor treedt het gevoel van verzadiging zo vroeg mogelijk op en wordt het doel, niet teveel te eten en het gewicht te verminderen, veel gemakkelijker bereikt. Bovendien blijft bij deze volgorde de spijsverteringleucocytose achterwege, waardoor het lichaam een onnodige belasting wordt bespaard en zijn weerstand verhoogd
wordt. De grote rijkdom aan enzymen van rauwkost maakt vervolgens een vergaande zelfvertering en daardoor besparing van spijsverteringssappen mogelijk. Omdat het lichaam van een volwassene meer dan 8 liter spijsverteringssappen per dag moet produceren en vervolgens resorberen, waartoe 6-8 g eiwit extra moet worden gevormd, betekent rauwkost een ontzien en een meer efficiŽnte werking van de stofwisseling, iets wat vooral bij spijsverteringsmoeilijkheden van nut is. Maar ook de gezonde mens profiteert ervan, wat blijkt uit een opgewekt en fris gevoel na het eten, terwijl men toch volledig verzadigd is. Het bekende lome gevoel (plenus venter non studet libenter: met volle buik is het slecht studeren) blijft achterwege. Ook al is het doel van voedselopname om het lichaam o. a. energie toe te voeren, toch vergt de opname en de vertering ervan aanvankelijk een energieverbruik als een soort voorschot. Dit laatste vervalt grotendeels wanneer de maaltijd hoofdzakelijk met rauwkost begint. Om spijsverteringssappen te produceren is een verhoging van de bloedsuikerspiegel nodig.
In zoverre als deze verhoging bij rauwkost voor de daarop volgende gekookte gerechten nog nodig is, wordt zij door het gehalte aan vruchtensuiker van fruit het gunstigste tot stand gebracht, omdat dan de suiker noch te snel, noch te langzaam in het bloed overgaat. Industriesuiker is daarvoor veel te geconcentreerd en werkt als een pepmiddel, doordat ze een snelle stijging van de adrenaline-waarden in het bloed veroorzaakt en daardoor de spijsvertering afremt. Rijp fruit bevat invertsuiker (vooral fructose) en ook vruchtenzuren die de celademhaling verhogen, vooral in combinatie met de toevoer van vitamine c.
Rauwkostaandeel van de gezonde normale voeding: de beste en voor gezonde mensen algemeen geschikte voeding is wel een voeding waarin rauwkost 50-60% van het gewicht uitmaakt. In deze verhouding kan rauw voedsel zonder medische leiding en controle gebruikt worden. Minder dan 50% rauwkost houden wij op grond van jarenlange ervaring voor onvoldoende, wanneer men de voor rauwkost typische resultaten zoals ontgifting, regeneratie en behoud van de genezende krachten wil bereiken. Men houdt zichzelf voor de gek wanneer men van het gebruik van een klein beetje rauwkost een gunstig resultaat of ook maar enigermate voldoende correctie van de aanwezige voedingsbeschadigingen verwacht.

Aanwijzingen voor de rauwkostkuur
Onder kundige leiding en bij verstandige medewerking van de patiŽnt en zijn omgeving kan men, op grond van een zorgvuldig vastgestelde diagnose van het uitgangspunt en met behulp van de verdere mogelijkheden van de moderne behandeling van de gehele mens, komen tot een van die wonderbaarlijke genezingen en verbetering van kwalen, die door andere behandelingswijzen niet meer waren te beÔnvloeden: hart- en vaatziekten, arteriosclerose en hoge bloeddruk, jicht, reuma, arthritis, lever- en galkwalen, nierziekten, suikerziekte, ziekte van Basedow, myxoedeem, huidziekten, astma, hooikoorts, vetzucht, schraalheid, spijsverteringsziekten, enz. tot die resultaten, die de geschiedenis van de rauwkostbehandeling uitmaken en die de oude angst voor rauwkost overwonnen hebben. Aan een verstandig mens behoeft niet verteld te worden, dat de uitwerking van deze therapie grenzen heeft en dat er definitief geworden veranderingen zijn. Veel belemmeringen voor de genezing kunnen uit de weg geruimd worden en de mogelijkheden tot genezing blijken niet zelden veel ruimer te zijn, dan men bij het begin van de behandeling kon en durfde verwachten. Daarom mag men nooit nalaten een rauwkosttherapie toe te passen.
Hoe werkzamer de dieetvorm is, des te noodzakelijker is een medische controle en dosering
Men moet op gang gebrachte genezingsprocessen niet onderschatten; er kunnen na enkele dagen verschijnselen optreden, die voor de patiŽnt en arts beiden zeer belangrijk zijn en deze ontwikkeling verloopt des te intensiever naarmate het dieet strenger is. Vaak ontstaat een aantal golven van uitscheidingsfasen, waarbij meestal die stoffen het eerst uitgescheiden worden, die het organisme het sterkst belasten: bijv. keukenzout, urinezuur, cholesterol enz. Dergelijke uitscheidingsgolven kunnen zich meerdere malen herhalen en zijn oorzaak van de z.g. genezingscrums. Hierbij lijkt het dikwijls, alsof vroeger doorgemaakte ziekten van organen weer terugkomen en in versneld tempo en meestal gelukkig minder hevig wederom optreden en de vroeger verzuimde genezing inhalen.
Vaak treedt de oorspronkelijke volgorde zelfs duidelijk op, maar in omgekeerde richting: de laatste ziekte het eerst, de vroegste ziekte het laatst. De ziektegeschiedenis speelt zich symbolisch in omgekeerde volgorde af, totdat na enige weken een nieuw stabiel evenwicht optreedt en een gezond geworden toestand geschapen is.
Wanneer arts en patiŽnt over deze gebeurtenissen goed geÔnformeerd zijn en het dieet en het genezingsplan op de juiste wijze gevolgd worden, komt men diep onder de indruk van het feit, dat men aan zichzelf mag beleven, hoe het organisme systematisch de opgave, die eraan gesteld wordt voor de genezing, overneemt en volbrengt. Toch is het goed, dat een ervaren arts behulpzaam is, want deze kan controle houden op de verschijnselen, die met deze ingrijpende omschakeling gepaard gaan. Hij kan de toe bereidingsvorm en de dosering bepalen en op het juiste moment zonodig maatregelen treffen, die de genezing bevorderen.
Reacties tengevolge van de overgang op rauwkost en de behandeling daarvan
Typische reacties die tijdelijk bij rauwkost kunnen optreden:

 

a. Hoofdpijn, migraine,
beslagen tong, honger en dorst (de eerste middag, de volgende dag voorbij).

Tegenmaatregelen: Vasten met sappen, ťťn dag bedrust, donkere ka≠mer, frisse lucht, ev. vol≠ledig vasten of bittere thee of antigasvormingsthee, kamillethee, sloksgewijze (verdund) citroensap.

b. Verstopping met gasvorming en darmkrampen. Dan vaak veel ontlasting en diarree. Eerst vermindering, dan regeneratie van de darmbacterieflora.
Betere galafscheiding. Lichtgele, zachte stoelgang.
 

Hete buikkompressen, koude buikwikkel, hete kompressen op de nek, afleidende krampoplossende bindweefselmassage. Lavement met 1 1 kamille
thee, Engels zout (30 g)
eenmaal nuchter op de eerste dag van de dieetverandering.
 

c. Urinevloed, gewichts≠verlies, verlaging van de bloeddruk.

 

d. Depressie, moeheid, heftigheid, prikkel≠baarheid, onrust, emo≠ties breken los.

Rustig gesprek in ver≠trouwde atmosfeer.

e. Slaapstoornissen (2-5 nachten), dan sterke behoefte aan slaap.

Oranjebloesemthee of malvethee met honing,
's avonds een paar rozijnen. Warm bad, langdurig. Kuitwikkels, water treden (Kneipp), been- en nekmassage.
 

f. Onbestemde pijnen in ledematen en gewrich≠ten, stijfheid, spier≠krampen, onrust in de benen, vaak ischias en Spit.

Langdurig lauwwarm bad. Lichtboogbad : afwrijving,
afwisselend met warm en koud water.
 

g. Te vroege of te late menstruatie (vaak ver≠vroegd).

Menstruatie afleidende of opwekkende bindweefsel≠massage. Kruidenbaden en kruidenthee (door arts voor te schrijven).

h. In de wisseljaren sterke congesties, daarna een opvallende teruggang van de klimakterische bezwaren.
Hartkloppingen, pijn in de hartstreek.

Wrijfzitbad volgens KŁhne. Hooibloemenzitbad. Armbad (temperatuur op≠voeren) volgens Hauffe.

i. Kouwelijkheid, koude handen en voeten, snel≠le vermoeidheid, te veel of te weinig transpire≠ren, hete voetzolen en handpalmen.

Milde lichtboog behande≠ling of dennennaalden≠bad, zonnebad, watertreden, hand- en voetbad, ademtherapie, ochtend≠wandeling, dauwtrappen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Het nieuwe evenwicht
Hier wordt beschreven wat men meestal bij zichzelf waarneemt; maar afhankelijk van de toestand van de patiŽnt zijn velerlei variaties mogelijk.
Wie goed doorzet bemerkt, dat het lichaam als regel na 12 weken een nieuwe evenwichtstoestand bereikt. Op grond van een langdurige ervaring kunnen we de kenmerken hiervan ongeveer als volgt omschrijven:
Algemene indruk: houding en gang steviger. Gelaatskleur frisser, gezicht en lichaam niet meer opgezet. Stemming ontspannen en opgewekt. In staat tot levendige contacten en verbindingen.
Persoonlijke indruk: het hoofd is ontspannen en vrij. Een
licht gevoel, minder moe, geestelijk fris.

Bij onderzoek: weefsels zijn vaster en reageren beter. Huid minder talgafscheiding, minder droog, teruggang van natte jeukende huiduitslag, opvallend snelle vermindering van Quincke-oedeem en gezichtspuistjes (acne), vooral in de puberteit. Haarvatendoorbloeding levendiger (capillairen), teruggang van stoornissen door stuwingen en kramptoestanden. Algemene teruggang van zwellingen (ontwatering), speciaal zichtbaar bij lymfeklieren, tonsillen en keelamandel, schildklier en gezwollen tandvlees, vocht in gewrichten, ontstekingsvocht in lichaamsholten, bij oedemen en infiltraten.

Tong: gereinigd en schoon, reuk uit de mond verdwenen.

Darmfuncties: trage functie of krampen in maag-darmkanaal verminderd of verdwenen. Maagzuur: bij teveel,
snelle teruggang; bij te weinig: langzame vermeerdering.
Eetlust: toename van de eetlust, afname van een onnatuurlijke prikkelhonger.

Hart: rustiger hartslag, vermindering van oedemen en
ademnood, verhoogd prestatievermogen, ontwatering.

Slaap: vroeger en diep.

Psychisch: beter toegankelijk, kan sneller besluiten nemen, minder depressief.

Kortom - er is een keerpunt gekomen in de algehele gezondheidstoestand en in het reactievermogen van het lichaam: opleving, normalisering en gezond worden heb ben zich over de gehele linie doorgezet, een nieuw levensgevoel is ontwaakt en deze geregenereerde toestand kan nu bestendigd worden door een volwaardig normaal dieet met veel rauwkost en een algemene geordende leefwijze.


Alle teksten uit de boeken van Bircher Benner vallen onder het copyright van de
Uitgeverij De Driehoek die hier met toestemming zijn geplaatst.

Naar boven

Belangrijk: Mocht je besluiten ook iets aan je voeding te veranderen of andere tips uit te proberen die op mijn site staan, bedenk dan dat het voor iedereen anders uit kan werken. Ik stel mij dan ook niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen die het misschien bij jou zou kunnen hebben.